• پرینت

Adaptive Defense یک سرویس شناسایی گر و پاسخ گو است که با دقت تمامی نرم افزار های اجرا شده در سیستم را در دو لیست سفید و سیاه طبقه بندی می کند و فقط به نرم افزار های مورد نظر کاربر (لیست سفید) اجازه اجرا شدن میدهد و از مزایای بسیار مهم این محصول قابلیت همگام شدن با نرم افزار های مدیریتی (SEIM) و دیگر آنتی ویروس ها است.

Adaptive Defense سبک جدیدی از امنیت را بر این 2 اساس ارایه می دهد:

1.       مشاهده عملکرد تمامی نرم افزار ها به صورت مداوم

2.       طبقه بندی کردن تمامی نرم افزار هایی که طبقه بندی نشده اند توسط هوش مصنوعی بخش cloud و بررسی آنان توسط تکنسین های پاندا

Adaptive Defense به دلیل طبقه بندی 100% نرم افزار های اجرایی در سطح شبکه، قادر است بد افزار ها و رفتار های مشکوکی را شناسایی کند که آنتی ویروس ها نمیشناسند، (مثل باج افزار هاRansomware  (

تصاویری از محیط این برنامه :

     

 

نرم افزار هنگام شناسایی یک بدافزار هشدار می دهد و مدیر شبکه را از نوع آن بد افزار و محل آن و دستگاه هایی که تحت تاثیر آن بوده اند مطلع می کند.

 

 

در پنل مدیریتی Adaptive Defense مشاهده می کنید که چه اتفاقی برای هر کد اجرایی و فایل می افتد شما نمودار های گرافیکی دارید که در آن به صورت کاملا جزیی و دقیق می توانید فعالیت های هر فایل را مشاهده کنید و نحوه ورود و تاثیر گذاری بد افزار را مشاهده نمایید، ببینید چه اطلاعاتی را دستکاری کرده است و چگونه.