|
ثبت نام

 مرتبط با محصولات:

 

Panda Global Protection 2013

Panda Internet Security 2013

Panda Antivirus Pro 2013

علت:

این مشکل به خاطر تنظیمات Regional & Language می باشد که باید در ابتدا در حالت پیش فرض قرار گرفته و پس از اتمام مراحل فعال سازی ، مجددا به حالت مورد نظر برگردانده شود. در اینجا منظور از حالت پیشفرض، قرار گرفتن بر روی زبان English می باشد.


راه حل:

1- به مسیر زیر مراجعه نمایید.

Start>Control panel>Region and Language 

58   2- زبان سیستم را بر روی انگلیسی گذاشته، و مجدداً محصول را فعال نمایید.

 59

 

60


 

 

LiveZilla Live Chat Software